skip to Main Content

PROJECT

Verweb BV

< terug naar home

Aanpak in- & verkoopbeleid

Opdrachtgever: Versweb B.V. in Hengelo

2012

Project gestart om inkoop,- en verkoopbeleid aan te pakken. Kosten verlagend werken, marges verbeteren door efficiënter inkoop,- en logistiekbeleid. In totaliteit rendabeler gaan ondernemen. Prijsafspraken met leveranciers van Versweb en verbeterd prijsbeleid naar relaties van Versweb.

Voortgang samenwerking met o.a. Landstede Kinderdagverblijven, De Kapstok, Asito, Albron en zorginstellingen sHeerenloo Nederland, Philadelphia Nederland, Stepping Stones Nederland, Attendiz etc. Motivatie tot starten met social media en modernere manier van werken.

September 2010 – december 2011

Voeding & schoonmaak concept gestart in samenwerking met Versweb B.V. , Asito Schoonmaak en zorginstelling sHeerenloo Emaus. Voorbereiding februari 2011. Voor Versweb B.V. relatiebeheer en acquisitie naar nieuwe relaties opgepakt. Inkoopbeleid Versweb leveranciers uitgediept en adviserende rol in gespeeld.

Voeding & schoonmaak concept in samenwerking met Asito brengt verandermanagement teweeg bij zorginstellingen.

Contact

Kuster Management, Suzanne Kuster is sterk in concept denken, projectmanagement, bedrijfsadvies, verandertrajecten, relatiebeheer en 1:1 sessies die open, eerlijk en direct zijn.

Heeft u iemand nodig die met u in een door u te bepalen tempo, met u door het bedrijf gaat, een samenwerking start met u, met u een uitvoerend plan maakt en samen een voor u gewenst resultaat gaan bereiken? Neem dan contact met mij op. Wij gaan dan op een eerlijke, open en directe wijze aan de slag!

Dagdelen van minimaal 2 uur. ’s Avonds is geen probleem, mits het tijdig gepland wordt. Uurtarief is nader overeen te komen.

Back To Top